Het doek valt voor het nieuwlandkoor...

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten te stoppen met het Nieuwlandkoor. Het ledenaantal is de laatste jaren te sterk teruggelopen. We danken een ieder - en met name onze donateurs en sponsoren - voor hun steun in de afgelopen bijna 40 jaar.


We hebben afscheid genomen met een mooi concert op in het Bres Theater in Brielle op zondagmiddag 12 juni om 15 uur. We danken alle aanwezigen voor hun belangstelling en ieder die het mogelijk maakte voor zijn inzet.